X Tovar bol vložený do košíka
« späť
Neprihlásený užívateľ

Reklamačný poriadok:

Práva a povinnosti:

Internetové kníhkupectvo Eugenika.sk zodpovedá za:

Dodržanie tej ceny, ktorá bola uvedená v našom e-shope v čase objednávky daného tovaru.
Dodanie tovaru v tom množstve a sortimente, aký bol uvedený v potvrdenej objednávke.

Internetové kníhkupectvo Eugenika.sk nezodpovedá za:

Poškodenie tovaru spôsobené doručovateľom.
Oneskorené doručenie zapríčinené doručovateľom.
Za obsahovú náplň objednanej knihy.

Zákazník zodpovedá za:

Správne a korektné vyplnenie osobných údajov.
Objednávka sa považuje za záväznú od momentu jej odoslania. Zákazník môže objednávku kedykoľvek doplniť, prípadne pozmeniť, po komunikácii s pracovníkom e-shopu.
Prevzatie objednaného tovaru.

Pokiaľ zákazník po obdržaní zásielky zistí rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom, prípadne zistí, že tovar je poškodený, môže najneskôr do troch dní podať reklamáciu (písomne: Iľjušinova 2, P.O.BOX 187, 850 00 Bratislava 5 , telefonicky: 02/6381 0659 , e-mailom: dobierky@eugenika.sk ).

Právo zákazníka na vrátenie tovaru:

Tovar, ktorý ste si zakúpili cez e-shop Eugenika.sk, je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom písomne alebo e-mailom. Toto právo vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Po dohode s nami zákazník doručí reklamovaný tovar na vlastné náklady doporučenou zásielkou alebo osobne na adresu: Iľjušinova 2, 850 00 Bratislava 5 (ak poštou, uviesť ešte aj P.O. BOX 187). Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné doručiť kópiu ústrižku od doručovateľa a kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorý bol súčasťou pôvodnej zásielky s tovarom. O výsledku a oprávnenosti reklamácie budeme zákazníka informovať ihneď po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie, a to telefonicky (najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru), a dohodneme sa s ním na ďalšom postupe riešenia problému. Zároveň mu doručíme (prostredníctvom e-mailu alebo doporučenou poštovou zásielkou) reklamačný protokol. Reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne za iný tovar v cene reklamovaného výrobku. V prípade, že výmena tovaru nie je možná, zákazníkovi vrátime peniaze na ním stanovený bankový účet alebo poštovú adresu, ihneď po doručení daňového dokladu, ktorý mu bol vystavený k reklamovanému tovaru.

Tu si môžete stiahnuť vzorový formulár (pdf) na odstúpenie od zmluvy pre eshop.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU - PLATFORMA RSO

Vážení zákazníci,
informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).
Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na: dobierky@eugenika.sk

Neprevzaté zásielky:

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra alebo z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov vynaložených na pokus o neúspešné doručenie objednávky.